„ПОЛЕТ“ ЈЕ ПУТОКАЗ

Моја школа "Јово Курсула" , већ више од пола века има свој школски лист "Полет". Како је лист настао, како се одржао у времену, како се обнављао, и мењао је била и тема кратког филма. Ове године смо промоцију листа  која је увек била у склопу Дана школе, одржали у Народној библиотеци "Стефан Првовенчани". За мене је "Полет" плато на коме сам постављала достигнућа својих ученика и нека своја промишљања о целоживотном учењу, потреби за личним развојем, савременим приступима настави и другим темама. Ове године, мој задатак је био да на промоцији говорим о васпитној улози школског листа.

ВАСПИТНА УЛОГА ШКОЛСКОГ ЛИСТА

Школски лист произилази из наставе и ваннаставних активности, а све оне имају своју васпитно-образову улогу. Образовна улога је јасна и прецизно изражена, јер подразумева стицање знања и вештина.  Док је васпитна улога некако невидљива али свеприсутна. Васпитна улога школе се огледа у одгајању целовите личности .

Школа заузима значајно место. Поред породице, она је средина која може допринети максималном развоју свих потенцијала личности.

Нагле друштвене промене доводе до великих промена у васпитању. Долази до промене односа у породици, у школи, до пада ауторитета како родитеља тако и наставника. Зато је потребно добро освестити значај васпитања. Често подразумевамо појам васпитног уз појам образовног. И много више пажње посвећујемо усвајању знања  него развоју личности ученика.Уствари, васпитање представља један шири оквир, односно  све што људи свесно, систематски и организовано предузимају на плану формирања личности, а образовање је ужи појам односно срж, језгро целокупног процеса васпитања.

Када говоримо о васпитној улози школског листа, тада мислимо на утицај „Полета“ на развој личности. Васпитање целовите личности, подразумева деловање у области физичког, моралног, естетског, интелектуалног и радног. Све то је заступљено у нашем школском листу Полету. Полет је заправо један плато на коме може да се искаже свако дете које жели. Било да је реч о спорту, о ликовном или литерарном изразу, о тимском раду, о пројектима, страним језицима, музици, глуми, игри, стицању потребних знања , било да је реч о друштвености, развијању еколошке културе, развијању правилног погледа на свет или борби против негативних појава.Садржај Полета заправо може да се пројектује на сваки сегмент личности.

Годинама  уназад, без обзира на друштвене прилике,а било је доста различитих у више од пола века, Полет је подстицао ученике да развију своје потенцијале и истовремено мотивисао и друге да се и њихови радови могу наћи на страницама школског листа.

Полет илуструје смисао школе. Полетом су материјализовани сви васпитни и духовни утицаји школе на дете.  Колико год да је важно да су сви чланови друштва квалитетно образовани, исто толико је важно да имају људски лик, да знају ко су и ком народу, којој вери и ком језику  припадају.

Полет је својеврстан путоказ сваком ђаку које су то вредности које би требало упознати, прихватити и уградити у свој лични систем.

                                                                                                                                                                                                                                             Ана Милошевић

Jedan odgovor na „„ПОЛЕТ“ ЈЕ ПУТОКАЗ“

  1. . Teško je sa malo reči opisati jedan ovako sjajan časopis. Drago mi je da ga je neko ovako divno predstavio.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *